JAMADA-stav s.r.o.

Obchodné meno: JAMADA-stav s.r.o.
Sídlo: Na sihoti 15
040 13 Košice

IČO: 36 174 254
DIČ: SK2020056489

Zápísaná: Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Vložka číslo: 9416/V