JAMADA-stav s.r.o.

Autobusová stanica Košice -eurobus, a.s.
Stavebné úpravy + zateplenia, elektroinštalácie.