JAMADA-stav s.r.o.

Zariadenie opatrovateľskej služby Košice
celková rekonštrukcia