JAMADA-stav s.r.o.

Budova Policajného zboru- Košice Rastislavova ul.
r. 2013
Rekonštrukcia strechy mäkkou krytinou, použitý materiál POLYGUM sep 5000.