ALKORPLAN - hydroizolačný materiál na strechy

alkorplan-02 Vďaka 30-ročným skúsenostiam s výrobou fólií z mäkčeného PVC sa dosahuje pri fóliách ALKORPLAN vynikajúca dlhodobá rozmerová stálosť. Tento fakt dokumentuje veľké množstvo úspešných realizácií na celom svete. Odolnosť proti UV žiareniu Fólie sú stabilizované proti účinkom UV žiarenia. Fólie ALKORPLAN vyhovujú požiadavkám na účinky umelého poveternostného starnutia a UV žiarenia.

Charakteristika
Fólia ALKORPLAN sa vyrába v niekoľkých typoch. Použitie konkrétneho typu vyplýva z jeho vlastností (typ nosnej vložky, hrúbka fólie, a pod.).
Stabilizácia kotvením
ALKORPLAN 35176 S PES VÝZTUŽNOU VLOŽKOU v hrúbke 1,2 mm alebo 1,5 mm sa používa ako jednovrstvová povlaková krytina kotvených striech. Fólia je vhodná na nové skladby, ale aj na sanácie starých striech.
Stabilizácia priťažením
ALKORPLAN 35177 SO SKLENENOU VÝSTUŽNOU VLOŽKOU 1,5 m sa používa jako jednovrstvová povlaková krytina striech kladená voľne pod násyp kameniva, dlažbu a pod. Fólia ALKORPLAN 35177 v hrúbke 1,5 mm je určená na skladby vegetačných striech. Spoje fólií pod vegetačným súvrstvím musia byť uzavreté zálievkou. Je vhodná ako na nové skladby, tak i na sanácie starých striech.
Stabilizácia lepením
ALKORPLAN 35178 S NAKAŠÍROVANOU PES ROHOŽOU v hrúbke 2,7 mm sa používa ako jednovrstvová povlaková krytina stabilizovaná k podkladu lepením rozohriatym asfaltom. Fólia nachádza uplatnenie ako pri sanáciách striech s pôvodnou asfaltovou krytinou, tak i v prípade realizácií nových skladieb. Na lepenie je možné použiť iba AOSI 85/25, prípadne AOSI 110/30.
ALKORPLAN 35179 S NAKAŠÍROVANOU PES ROHOŽOU v hrúbke 3,2 mm sa používa ako jednovrstvová povlaková krytina stabilizovaná k podkladu lepením. Je vhodná na nové skladby, ale aj na sanácie starých striech. K podkladu sa lepí PU–lepidlom.
Doplnkové fólie
ALKORPLAN 35170 BEZ VÝSTUŽE je homogénna fólia hrúbky 1,5 mm, ktorá sa používa na opracovanie detailov. ALKORPLAN 81114 je homogénna fólia v hrúbke 1,2 mm s protišmykovou úpravou na hornej strane. Je určená na realizáciu ochrannej a prevádzkovej vrstvy príležitostne pochôdznych častí plochých striech. Nenahradzuje povlaková krytinu.
alkorplan-02 alkorplan-01
Charakteristika sortimentu
Hydroizolačné fólie ALKORPLAN sú vyrobené z mäkčeného PVC. Vyznačujú sa výbornou rozmerovou stálosťou. Podľa spôsobu aplikácie používame niekoľko typov. Líšia sa nosnou vložkou (pozri tabuľku). Sú stále proti UV žiareniu, majú vysokú odolnosť proti prierazu, krupobitiu, odolávajú prerastaniu korienkov a sú samozhášavé.
Rozmerová stálosť
Vďaka 30-ročným skúsenostiam s výrobou fólií z mäkčeného PVC sa dosahuje pri fóliách ALKORPLAN vynikajúca dlhodobá rozmerová stálosť. Tento fakt dokumentuje veľké množstvo úspešných realizácií na celom svete. Odolnosť proti UV žiareniu Fólie sú stabilizované proti účinkom UV žiarenia. Fólie ALKORPLAN vyhovujú požiadavkám na účinky umelého poveternostného starnutia a UV žiarenia.
Difúzne vlastnosti
Fólie ALKORPLAN sú charakteristické nízkou hodnotou faktoru difúzneho odporu.
Zvariteľnosť
Fólie ALKORPLAN sa vyznačujú vynikajúcou zvariteľnosťou. Zvlášť významný je fakt, že táto zvariteľnosť je výborná aj po dlhom čase, čo sa pozitívne uplatní napríklad pri dopĺňaní nového prestupu na streche, a pod.
Odolnosť proti prerastaniu korienkov
Materiál používaný pri výrobe všetkých typov fólií je odolný proti prerastaniu korienkov. To umožňuje používať fólie všade tam, kde hrozí poškodenie hydroizolácie koreňmi rastlín. Fólia ALKORPLAN 35177 v hrúbke 1.5 mm vyhovuje požiadavkám testu FLL a je vhodná na izoláciu vegetačných striech.
Záruka
Výrobca poskytuje na kvalitu materiálu desaťročnú záruku.

FATRAFOL - strešný hydroizolačný systém

fatrafol_04 Hydroizolačný systém FATRAFOL S je súbor materiálov a konštrukčno technologických predpisov pre zhotovenie povlakových krytín plochých striech.

fatrafol_01
hydroizolačné fólie
 • FATRAFOL 804
 • FATRAFOL 807
 • FATRAFOL 808
 • FATRAFOL 810
 • FATRAFOL 814
klampiarske prvky z poplastovaného plechu VIPLANYL
 • Ukončovacie pásiky
 • Rohová lišta
 • Odkvapové plechy
Kotviace prvky
 fatrafol_06
doplnkové hydroizolačné materiály pre opracovanie detailov
 • Kužel DRUH 10
 • Vlnovec DRUH 11
 • Riedidlo THF
 • Zálievková hmota Z-01
 • Tmel EMFIMASTIC PU 40
 

 
Podmienky montáže
Strešné fólie FATRAFOL sú spracovateľné v rozmedzí teplôt od -5 °C do +40 °C, bez poškodenia znášajú aj veľmi náhle a opakované striedanie teplôt a krátkodobo znášajú aj extrémne prehriatia ( napríklad pri zvarovaní teplým vzduchom až 500 °C). Chemicky fólie FATRAFOL dobre odolávajú všetkým bežne sa vyskytujúcim prostrediam aj celému spektru chemikálií. Z hľadiska mechanických vlastností sa fólie FATRAFOL vyznačujú vysokou pevnosťou v ťahu aj tlaku a zároveň vysokou prieťažnosťou. Vzniknuté deformácie sú pri tom v značnom rozsahu vratné (elastické).
 


Hydroizolačné fólie v systéme FATRAFOL-S
V systéme FATRAFOL - S sa nachádzajú hydroizolačné fólie homogénne a heterogónne.
Hydroizolačné fólie FATRAFOL sa vyrábajú valcovaním s následnou lamináciou jednotlivých vrstiev. Táto technológia výroby umožňujem "nakonfigurovanie" vyrábanej hydroizolačnej fólie FATRAFOL pre jej špecifické použitie.
Do systému FATRAFOL-S patria tieto typy hydroizolačných fólií
fatrafol_02
FATRAFOL 804
hydroizolačná fólia pre opracovanie detailov na streche
FATRAFOL 807
hydroizolačná fólia pre rekonštrukcie asfaltových striech, súčasťou fólie je nakašírovaná geotextília
FATRAFOL 808
hydroizolačná fólia určená do zelených striech zo zvýšenou odolnosťou voči pliesňam
FATRAFOL 810
základný typ strešnej fólie vystuženej vysokopevnostnou polyesterovou mriežkou
FATRAFOL 814
hydroizolácie terás obytných domov a balkónov ako vrchná pochvôdzna vrstva s protišmikovou úpravou.
 

Systém kontroly kvality vykonanej práce
Firma FATRA IZOLFA a.s. dohliada na kvalitu vykonanej práce izolatérskych firiem. Na základe kontroly sú izolatérskym firmám vydávané osvedčenia pre prácu s hydroizolačnými fóliami FATRAFOL. Ak príde k poklesu kvality vykonávanej práce, izolatérskej firme môže byť odobraté ostvedčenie.
Okrem kontroly izolatérskych firiem firma FATRA IZOLFA a.s. poskytuje pre investorov a projektantov prostredníctvom regionálnych technikov odborné poradenstvo, možnosť kontroly priamo na stavbe s následným vystavením protokolu o vykonanej kontrole. V prípade zistenia nedostatkov sa do protokolu uvedie systém nápravných opatrení spolu s termínom ich uskutočnenia, aby bola dosiahnutá plná funkčnosť hydroizolačného systému.
10 ročná záruka na materiál
Pri dodržaní konštrukčno-technologického predpisu poskytuje výrobca hydroizolačných fólií FATRA Napajedla a.s. záruku 10 rokov na použitý materiál. Podmienkou poskytnutia 10 ročnej záruky je kontrola dodržania konštrukčno-technologického predpisu pracovníkom firmy FATRA IZOLFA a.s. Partizánske.
Kontrolu kvality vykonanej práce vykonávajú regionálny odborný technici na celom území Slovenskej republiky. Kontrola kvality je bezplatná služba pre všetky hydroizolačné fólie FATRAFOL zakúpené v spoločnosti FATRA IZOLFA, a.s. Partizánske.
 

BOBRINA - ľahká strešná krytina

bobrina Strešný systém BOBRINA, je vhodný na pokrytie striech rodinných domov, novostavieb, ako aj rekonštrukciu starších striech, objektov občianskej vybavenosti, sakrálnych stavieb a priemyselných objektov.
Vďaka svojím vynikajúcim mechanickým schopnostiam a vzhľadu podobnému tvrdej škridlovej krytine je BOBRINA vhodná na všetky typy striech pultových, sedlových, manzardových aj oblúkových s minimálnym sklonom 30 stupňov. Strešnou krytinou BOBRINA dosiahneme exkluzívny a architektonický vzhľad samotnej strechy, čo doteraz nebolo možné. Jednou z veľa výhod strešnej krytiny BOBRINA je možnosť montáže a na určité tipy starej krytiny podobne ako u STAMINY napríklad ( bitumenové asfaltové krytiny, staré falcované plechové krytiny). Strešný systém BOBRINA, je výsledným produktom vývoja a samotného rozvoja firmy BLISTEEL, a.s. ako aj skúsenosti a poznatky z dlhoročného vývoja strešných krytín s oceľovým jadrom. Podobne ako u STAMINA je na pozinkovaný povrch, ktorý plech chráni za tepla nanášaná vrstva plastu, ktorá predlžuje životnosť plechu a dodáva mu efektný vzhľad. Preto môžeme zaručiť 100 percentnú vodotesnosť, odolnosť voči mechanickému poškodeniu, voči UV žiareniu, poveternostným vplyvom, farebnú stálosť a samozrejme šetrnosť voči životnému prostrediu. Strešná krytina BOBRINA taktiež spĺňa všetky požiadavky pre rýchlu a jednoduchú montáž. Jednou z najväčších priorít strešnej krytiny BOBRINA je jej samotný tvar a vzhľad, ktorým dokáže konkurovať aj exkluzívnym tvrdým krytinám, čo doposiaľ hlavne u pamiatkových objektov nebolo také jednoduché. BOBRINA ponúka tiež systém štandartných dĺžok s veľa kombinačnými možnosťami. BOBRINA sa dá vypočítať len z týchto ideálnych kusov s prekrytím jednotlivých tabúľ 290 mm v horizontálnom smere. Pomocou takejto kombinácie dokážeme vypočítať celú plochu strechy. Pre porovnanie s inými podobnými, tvrdými krytinami je spotreba materiálu následovná:

Ideálne kusy v mm:

580
870
1160
1450
1740
2030
2320
2610
2900
3190
3480
3770
4060
4350
4640
4930
5220

BOBRINA sa dá vypočítať len z týchto ideálnych kusov s prekrytím jednotlivých tabúľ 290 mm v horizontálnom smere. Pomocou takejto kombinácie dokážeme vypočítať celú plochu strechy. Povrchová úprava: Lakoplastová povrchová úprava je možná vo viacerých variantoch.

 • Povrchová úprava interiérová s hrúbkou 15 mikrónov
 • Povrchová úprava exteriérová
  • polyester hladký s hrúbkou 25 mikrónov
  • polyuretan MAX hladký s hrúbkou 50 mikrónov
  • polyester matný s hrúbkou 35 mikrónov
  • polyester HDP ART s hrúbkou 35 mikrónov
 

Bobrina - charakteristika


bobrina-charakteristika
- krycia šírka 1200 mm - hmotnosť cca plech 0,5 mm 5 kg/m2 - hmotnosť cca plech 0,63 mm 6 kg/m2 - hmotnosť cca Al 0,6 mm 1,8 kg/m2 - odporučená max. dĺžka 4000 mm - minimálny sklon strechy 30° - dĺžka modulu 290 mm - kotvenie skrutky
 
 
Bobrina - možnosti využitia
Nízka hmotnosť strešnej krytiny BOBRINA v kombinácii s nizkými požiadavkami na nosnú konštrukciu umožňuje jej použitie pri rekonštrukcii starých striech s nevyhovujúcou strešnou krytinou bez jej pracného odstraňovania. Strešná krytina BOBRINA sa jednoducho položí na starú krytinu, a tým sa viac ako o polovicu skráti čas na jej výmenu pri súčasnej úspore nákladov spojených s demontážou a likvidáciou starej krytiny.

Nízky minimálny sklon a možnosť použitia ľahkej nosnej konštrukcie poskytuje možnosť vybudovania jednoduchej šikmej strechy za náklady porovnateľné s rekonštrukciou plochých striech. Životnosť a estetický vzhľad tohoto riešenia je pritom neporovnateľná s výmenou krytín na ploché strechy.
 
 
 

STAMINA - ľahká strešná krytina

stamina Strešný systém STAMINA, je vhodný na pokrytie striech rodinných domov, novostavieb, ako aj rekonštrukciou starších striech, objektov občianskej vybavenosti, sakrálnych stavieb a priemyselných objektov.

Steloxine ARS - hydroizolácia striech

Trvala jedno vrstvová ochrana voči korózií, viacúčelové využitie, mimoriadna priľnavosť a efektívna ochrana kovu, určený pre strechy z galvanizovaného oceľového plechu, železné kovy, galvanizované kovy, hliník, zinok, profily štítových stien, vonkajšie strany nádob, tvárnych nosníkov, kontajnerov, majákov, kovových konštrucií...