JAMADA-stav s.r.o.

2014

Oprava bleskozvodu
- OO PZ Jasov
- OO PZ Kysak
Oprava kanc. priestorov
- Handtmann Slovakia, s. r. o.
-
Miestny úrad Mestská časť Košice-Ťahanovce
Oprava podlahy a montáž dlažby
- Handtmann Slovakia, s. r. o.
Oprava strechy a zateplenie s použitím izolácie polystyrén EPS 100 a hydroiz. fólie ALKORPLAN
- Tempus - Invest s.r.o., obj. Stará dielňa
Oprava strechy a zateplenie s použitím izolácie polystyrén EPS 100 a hydroiz. fólie ALKORPLAN, demont. starých vetracích hlavíc a mont. vent. turbín
- Bytový dom Adlerova 5, 7, Košice
Oprava dlažby a omietky
- OO PZ Košice, Požiarnícka ul.
Oprava klampiarskych prvkov a omietky
- OO PZ Košice, Požiarnícka ul.
Oprava dlažby na chodbe a stálej službe
- OO PZ Turňa nad Bodvou
Oprava strechy s použitím hydroizolačnej mäkkej krytiny POLYGUM SEP 5000
- SOŠ PZ Košice
- OR PZ Košice-okolie
Oprava soc. zariadení
- KR PZ Košice, Puškinova ul.
- OHCP Košice
- OR PZ Košice
Rekonštrukcia bytu
- Bytová jednotka, Humenská ul., Košice
Oprava podlahy vonkajšieho schodišťa
- Bytový dom Jaltská 7, Košice
Demontáž starých vetracích hlavíc a montáž vent. turbín
- Bytový dom Clementisova 7, 8, 9, Košice
- Jegorovovo nám. 2, Košice
Oprava plota
- MČ Košice-Západ, Husárska ul.
Oprava strešného žľabu
- MČ Košice-Západ, Trieda SNP 24
Montáž plávajúcej podlahy
- MČ Košice-Západ, Átrium klub
Oprava strechy s použitím hydroizolačnej fólie ALKORPLAN
- Katastrálny úrad - Moldava nad Bodvou
Oprava strešného zvodu, demont. starých vetracích hlavíc a mont. vent. turbín
- Bytový dom Kurská 31, Košice
Rekonštrukcia striech balkónov
- Bytový dom Jegorovovo nám. 2, Košice

2013

Oprava strechy s použitím hydroizolačnej mäkkej krytiny POLYGUM SEP 5000
- EKOPRA, s.r.o., Jantárová 30, Košice
- OR PZ Košice-mesto, obj. U1
- OO PZ Košice, Rastislavova ul.
Oprava strechy a zateplenie s použitím izolácie polystyrén EPS 100 a hydroiz. fólie ALKORPLAN
- Bytový dom Jegorovovo nám. 4, Košice
-
Bytový dom Kurská 33, Košice
- Bytový dom Tokajická 14, 16, Košice
Oprava striech balkónov s použ. strešnej krytiny PVC SIKA
- Bytový dom Jegorovovo nám. 4, Košice
Oprava a zateplenie rozvodu vody
- MČ Košice-Západ, objekt na ul. Ungarovej
Oprava strechy asfalt. suspenziou
- Zdravot. zaridenie, Spišské nám. 4, Košice
Rekonštrukcia strojovne výťahu
- Bytový dom Adlerova 19, Košice
Rekonštrukcia výťahovej šachty a zateplenie s použitím polystyrénu EPS 70 a hydroizolačnej fólie ALKORPLAN
- Bytový dom Krosnianska 73, Košice
Oprava zariaďovacích predmetov a vymaľovanie
- Bytová jednotka Donská 2, Košice
- Bytová jednotka Klimkovičova 31, Košice
Oprava terás s použitím hydroizolačnej fólie ALKORPLAN
- Rodinný dom, Želiarska ul., Košice
Oprava strechy vysprávkou
-Bytový dom Fábryho 32, Košice
Oprava strechy a zateplenie s použitím izolácie polystyrén EPS 100 a hydroiz. fólie ALKORPLAN, demont. starých vetracích hlavíc a mont. vent. turbín
- Bytový dom Benádova 1, 3, Košice
- Bytový dom Kalinovská 16, 18, Košice
- Bytový dom Buzulucká 21, 23, Košice
Zhotovenie sadovníckeho priestoru pre dôchodcov
- MČ Košice-Západ, obj. Laborecká 2, Košice
Oprava plota
- MČ Košice-Západ, Materské centrum, Laborecká 2, Košice
Oprava zvodových rúr
- MČ Košice-Západ, obj. Tr. SNP 24, Košice
Oprava priestorov v archíve
- MČ Košice-Západ
Rekonštrukcia kanc. priestorov, jedálne a sekretariátu
- Handtmann Slovakia, s. r. o.
Montáž strešnej hydroizolačnej fólie ALKORPLAN
- Rodinný dom, Malá Vieska
Oprava strechy a zateplenie s použ. izolácie NOBASIL SPS
- MČ Košice-Západ, Klub dôchodcov, Laborecká ul., Košice
Montáž strešnej krytiny a zateplenie s použ. extrudovaného polystyrénu a hydroiz. fólie ALKORPLAN
- Rodinný dom Floriánska 30, Košice
Zriadenie sociálneho kútika na nocovni - budova centrálnej umývarky
- eurobus, a. s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice
Obnova obal. konštrukcií – zateplenie strechy s použ. izolácie NOBASIL DDP, FLOORMATE 500 a hydroiz. fólie FATRAFOL
- Bytový dom Petzvalova 45, 47 Košice
Maľby, opravy muriva priestorov chodby, schodišťa a klubu
- MČ Košice-Západ, Kluby dôchodcov
Oprava priestorov predajne
- Predajňa SUPER ZOO, Michalovce
Demontáž starých vetracích hlavíc a montáž vent. turbín
- Bytový dom Clementisova 6, Košice
- Bytový dom Exnárova 9, 11, Košice
- Bytový dom Charkovská 22, Košice
- Bytový dom Jaltská 5, Košice
- Bytový dom Fábryho 3, Košice
- Bytový dom Kurská 7, Košice
- Bytový dom Kurská 5, Košice
- Bytový dom Krosnianska 73, Košice
- Bytový dom Fábryho 15, Košice
Oprava sprch. a soc. zariadení
- OO PZ Bohdanovce
- OO PZ Košice, Pribinova ul.
- OO PZ Moldava nad Bodvou
- OO PZ
Veľká Ida
- OO PZ Jasov
- OO PZ
Turňa nad Bodvou
- OO PZ
Čaňa
- OO PZ Košice, Nad jazerom
- OO PZ Košice – Západ
- Handtmann Slovakia, s. r. o.

2012

Rekonštrukcia strechy s použ. šindľa ICOPAL
- Rodinný dom, Piešťanská 26, Košice
Oprava strechy s použ. hydroizolačnej mäkkej krytiny POLYGUM SEP 5000
- Bytová jednotka Jegorovovo nám. č. 2, Košice
- Bytová jednotka Benádova 5, Košice
Vymaľovanie fasády pred vchodom
- MČ Košice-Západ, obj. Tr. SNP 24, Košice
Oprava strechy na terase s použ. PVC krytiny RENOFOL
- RADIXON, s. r. o.
Oprava a revízia bleskozvodu
- Bytová jednotka Postupimská 25, 27, Košice
Oprava strešnej krytiny nad bufetom
- SOŠ PZ v Košiciach
Výmena okien, dverí a svetlíka
- MČ Košice-Západ, obj. Tr. SNP 24, Košice
Oprava strešných vpustí
- MČ Košice-Západ, Atrium klub
Oprava, zateplenie strechy a hydroizolácia strechy s použ. fólie ALKORPLAN
- Bytová jednotka Jegorovovo nám. 1, Košice
Montáž hydroizolačnej vrstvy strechy ELASTEK S40 Special
- OC Optima, Košice
Zateplenie byt. domu a odstránenie syst. porúch
- Bytová jednotka Mikovíniho 53, košice
Rekonštrukcia kanc. priestorov
- eurobus, a. s., Staničné námestie 9, Košice
Oprava zatekania strechy na budove garáží
- Správa ciest, KSK, Stredisko Spišská Nová Ves
Obnova obalových konštrukcií, zateplenie a hydroizolácia strechy s použ. hydroizol. fólie ALKORPLAN
- Bytová jednotka Čingovská 7, 8, Košice
Oprava a vymaľovanie fasády zvieratníka
- THSÚ SAV Košice, Pri hati 10
Dodávka a montáž dvojkrídlovej brány s motorickým pohonom
- eurobus, a. s., Staničné námestie 9, Košice
Rekonštrukcia nájomnej jednotky
- OC Galéria Košice, prízemie
Demontáž starej a pokládka novej dlažby
- OC Galéria Košice, prízemie
Oprava strechy a zateplenie s použ. strešnej krytiny PVC SIKA
- Bytová jednotka Benádova 6, Košice
Oprava nájomnej jednotky
- OC Galéria Košice - II. posch.
Vymaľovanie a úprava kanc. priestorov
- MČ Košice-Západ, obj. Luník II.
Rekonštrukcia strechy s použ. hydroizolačnej mäkkej krytiny POLYGUM SEP 5000, oprava klampiarskych prvkov a fasády
- eurobus, a. s., Staničné námestie 9, Košice, objekt VN trafostanice
Oprava nájomnej jednotky
- OC Galéria Košice, NJ 1.01a, 1.13 (plocha 170 m2)
Oprava a výmena strešnej krytiny z trapéz. plechu
- Budova - Fyziologické laboratórium ÚFHZ SAV Košice
Rekonštrukcia oceľových priečok z Lexanu a zhotovenie z SDK
- eurobus, a. s., Staničné námestie 9, Košice
Oprava podlahy a mont. dlažby
- EUROPROJEKT ZETA 6 SK, s. r. o.
Montáž kazetového stropu a svietidiel
- OC Galéria Košice
Oprava vetracej šachty a strešnej vpuste a oprava pošk. krytiny s použ. hydroizolačnej mäkkej krytiny POLYGUM SEP 5000
- Bytová jednotka Kurská 35, Košice
Oprava poškodenej krytiny s použ. hydroizolačnej mäkkej krytiny POLYGUM SEP 5000, dodávka a montáž vetracích turbín
- Bytová jednotka Krosnianska 61, Košice
- Bytová jednotka Kalinovská 18, Košice
Oprava a zateplenie stropu a montáž kazetového stropu
- eurobus, a. s., Staničné námestie 9, Košice
Oprava strechy z trapéz. plechu na obj. kuchyňa, jedáleň
- ZŠ Košice-Ťahanovce
Maľovanie interiérových priestorov ZOS a úprava priestorov kúpeľne
- ZOS Laborecká 2, Košice
Oprava strešnej krytiny a vpuste s použ. hydroizol. mäkkej krytiny POLYGUM SEP 5000
- Bytová jednotka Bašťovanského 5, Košice
Rekonštrukcia strechy so zateplením EPS 100
- Bytová jednotka Bašťovanského 3, 4, Košice
Demontáž starých vetracích hlavíc a montáž vent. turbín
- Bytová jednotka Krosnianska 63, Košice
- Bytová jednotka Exnárova 6, Košice
- Bytová jednotka Clementisova 4, Košice
- Bytová jednotka Charkovská 10, 12, Košice
- Bytová jednotka Fábryho 42, Košice
- Bytová jednotka Benádova 6, Košice
- Bytová jednotka Maurerova 11, Košice
Demontáž starých vetracích hlavíc a montáž vent. turbín, výmena komínkov a potrubia vetr. šachty
- Bytová jednotka Čingovská 5, Košice
- Bytová jednotka Jaltská 7, Košice

2011

Demontáž starých vetracích hlavíc a montáž vent. turbín
- Bytová jednotka Čingovská 4, Košice
Osadenie lavičiek, prístrešku a úprava chodníkov
- MČ Košice-Západ, obj. ZOS - Laborecká ul.
Oprava a výmena strešnej krytiny
- Budova - Fyziologické laboratórium ÚFHZ SAV Košice, Pri Hati 10
Rekonštrukcia strechy s použitím hydroizolačnej mäkkej krytiny POLYGUM SEP 5000
- Správa ciest KSK – KE- dielne v Sobranciach, ul. Kúpeľská
- Slovenský vodohospodársky podnik OZ-Košice, objekt VS Bukovec
Rekonštrukcia strechy – šindeľ ICOPAL
- Rodinný dom Lorinčík
Oprava strechy a zateplenia fóliou ALKORPLAN
- Bytová jednotka Postupimská č. 25 a 27, Košice
Oprava strechy nad vchodom do budovy s použitím hydroizolačnej fólie ALKORPLAN
- Slovenský vodohospodársky podnik OZ-Košice, objekt Ďumbierska 14 v ILE
Zateplenie strojovne výťahu s použ. polyst. EPS 70 a zhotovenie hydroizolácie strechy celoplošne s použ. mäkkej kytiny POLYGUM SEP 5000
- Bytová jednotka Čingovská ul., Košice
Oprava soc. zariadení a zhotovenie sprchovacích kútov
- Obvodný úrad, Komenského č. 52, Košice
Demontáž a montáž nových svietidiel, montáž kazetového stropu
- AMAZON PET SHOP – AUPARK Bratislava
Oprava podlahy
- Europrojekt Zeta 6 SK, s.r.o.
Oprava nových priestorov – deliace a strop. konštrukcie, dlažby a elektroinštalácia
- SUPER ZOO Cassovia, Košice
Oprava priestorov – deliace konštrukcie
- SUPER ZOO TESCO Martin
Rekonštrukcia priestorov
- SUPER ZOO OC LAUGARICIO, Trenčín
Oprava ohradenia – plota poškodeného pri dopravnej udalosti
- eurobus, a. s., Moldava nad Bodvou - dielne ul. Rožňavská
Rekonštrukcia dielenských a sociálnych priestorov na stredisku Moldava nad Bodvou
- eurobus, a. s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice
Oprava náteru fasády, omietky a sokla
- MČ Košice-Západ, Atrium klub
Rekonštrukcia priestorov nájomnej jednotky 1.12
- OC Galéria, Košice
Nadstavba a zateplenie domu
- Rodinný dom - Košice, Na hájiku

2010

Bytová jednotka Jenisejská ulica 2,4,6 Košice
- Oprava strechy so zateplením, fólia Alkorplán
Bytová jednotka Bielocerkevská 9,11 Košice
- Hydroizolácia + zateplenie strechy, fólia Alkorplán
Základná škola Jasov
- Výmena okien a dverí
Mestská časť Košice Západ - Moldavská ulica
- oprava asfaltovej plochy + strechy celoplošne
Krajský súd Košice
- Oprava strechy, strešných vpustí
Obchodné centrum OPTIMA Košice
- Oprava strechy - vzduchotechnika, klimatizácia...
Bytová jednotka Bruselská 13, 14
- Oprava strechy - hydroizolácie fóliou a zateplenie
Mestská časť Košice Západ - Gudernova ulica
- Oprava spevnených plôch - dlažba
Mestská časť Košice Západ - Tr. SNP Košice
- Oprava fasády, zateplenie, výmena okien
Obchodné centrum Baumax
- Oprava fasády
Bytová jednotka Krupinska Košice
- Hydroizolácie a zateplenie strechy
UFHZ SAV Košice
- Oprava krovu a výmena krytiny - traperzový plech.

2009

LK Servis - Irkutská 11, Košice
- Oprava a zateplenie strechy
Bytový dom Budapeštianska 18-20, Košice
- Oprava strechy so zateplením
SUPER ZOO Bratislava, Prievidza, Michalovce, Bardejov
- Kompexné zariadenie predajne
MÚ MČ Košice Západ Košice
- Oprava strechy , zateplenie a výmena okien na objekte Luník II.
Krajský samosprávny kraj - správa ciest -
- Havarijná oprava strechy - stredisko: Michalovce, Trebišov, Kráľovský Chlmec
Materská škôlka 17. novembra , Sabinov
- Rekonštrukcia strechy so zateplením
Objekt  - Ďumbierska 22, Košice
- Oprava strechy
Bytový dom Bielocerkevská ulica 9, 11,  Košice
- Oprava strechy so zateplením
Bytový dom Dénešova ulica 81,- 83,  Košice
- Oprava strechy so zateplením a odvetrávacími turbínami LOMACO
Bytový dom Tolstého ulica 20  Košice
- Oprava strechy , oprava výťajovej šachty - pangoly, poškodená omietka, vymaľovanie

2008

  • Bytový dom Kysucká 18,20,22 Košice
- Oprava strechy so zateplením a odvetrávacími turbínami LOMACO
  • Bytový dom Pokroku 6,8,10Košice
- Oprava strechy so zateplením
  • GINKA s.r.o. Košice
- Oprava fasáy so zateplením
  • TEHO s.r.o., Komenského ulica Košce
- Oprava strechy , strešných žľabov a zateplenie
  • ObÚ Košice-okolie, stredisko Malá Ida
- Oprava strechy a priestorov skladu
  • MÚ MČ Košice Západ, Gudernová ulica
- Oprava terasovej dlažby, kanalizácia
  • MÚ MČ Košice Západ, blok AB
- Oprava sociálnych zariadení
  • TEHO s.r.o., Komenského ulica Košice
- Oprava fasády na OST Laboreká ulica Košice
  • TEHO s.r.o., Komenského ulica Košice
- Oprava strechy na OST Poľovnícka, Poludníková, Sputníková, Raketová, Ždirska ulica a Trieda SNP v Košiciach

2006

Objednávateľ:
Daniel Bodnár s manželkou
Objekt: výstavba rodinného domu v Kostoľanoch Termín: 04.2006 - 06.2008 Rozsah: Výstavba rodinného typu bungalov od A po Z, vrátane interiéru, garáže, čističky odpadových vôd, terennych úprav a zelene.
 
Objednávateľ:
Slovenská televízia - Bratislava
Objekt: Slovenská televízia v Košiciach - Rastislavavova ulica č. 13 Termín: 06 - 09.2006 Rozsah: Oprava strechy z PZ 1300 m2. Vyčistenie, náter hydroizolačnou farbou STELOXIN ARS. Výmena bleskozvodov,žľabov, hákov vrátane napojenia do odpadu.

2005

Objednávateľ:
MÚMČ Košice Západ Objekt: MŠ - Laborecká ulica v Košicach Realizácia: 12.2005 - 06.2006 Rozsah prác: Rekonštrukcia budovy bývalej MŠ - zmena charakteru využitia na Zdravotno-opatrovateľskú službu (ZOS). Celková oprava budovy - výmena okien, zateplenie, oprava terasy, fasáda. Oprava vnútorných priestorov na lôžkovú časť.
 
Objednávateľ:

TEHO Košice, Krajský úrad Košice, MÚ MČ Košice Západ, MÚ Sabinov, SVD Vranov nSBD III Košice, SBD Hanušovce n/Topľou Realizácia: 2005 Rozsah prác: hydroizolácie striech mäkkou krytinou a fóliou Fatrafol a Alkorplan cca 18000m2. zateplenie striech minerálnou vlnou a polystirénom.

2004

Objednávateľ:
Štátna plavebná správa - pobočka Košice Objekt: Lodenica na Zemplínskej šírave Termín: 05-12.2004 Rozsah prác: rekonštrukcia budovy a stavebné úpravy. Celková oprava elektrických rozvodov, vrátane bleskozvodov. Montáž sekčnej brány vrátane dodávky. Oprava strechy , na ktorú bola použitá krytina -fólia FATRA. Celkové náklady: 2,3 mil. Skk

Objednávateľ:

Štefan Forrai Objekt: Rodinný dom - hrubá stavba + garáž Realizácia: 05-12.2004 Rozsah prác: Založenie stavby, základy, hrubá stavba, montáž krovu a pokrytie strechy mäkkou krytinou ( šindeľ )

Objednávateľ:

Krajský úrad Košice, Komenského ulica Realizácia: 01-12.2004 Rozsah prác: Oprava sociálnych zariadení. Oprava strechy administratívnej budovy a jedálne mäkkou krytinou POLYGUM - cca 1200m2

1999

-Telocvičňa  Spišská Nová Ves  - hydroizolácia        1200 m2   FATRAFOL 810
- MŠ Budapeštianska na sídlisku Ťahanovce  - hydroizol.     1600 m2  FATRAFOL                                                                                                           
- MŠ Tatranská ,Košice hydroizolácia       418 m2 FATRAFOL 810
- SBD Košice , Brigádnicka ul.č.6          660 m2 mäkká krytina
- Garáže sídlisko Ťahanovce                2800 m2-spodná izolácia
- Okresný úrad Košice I.                        1200 m2 mäkká krytina
1. Okresný úrad Košice I. Hviezdoslavova č.7
040 01 Košice Zmluva o dielo č. 9810/91 zo dňa 18.03.1999 Ing. Milan Koneracký - vedúci invest. oddelenia Ing. Marta Laskovská- prednostka OÚ Košice I. Objekt - Materská škola , Budapeštianska č.3 ,Košice -   1614 m2 hydroizolačná fólia              FATRAFOL
2   Škola v prírode Kysak
044 81 Kysak Zmluva o dielo č. 08/99 zo dňa 24.09.1999 Mgr. Michal Duleba - riaditeľ Š v P Kysak Ing. Milan Koneracký z Okresného úradu Košice I. Objekt - ubytovňa ,  jedáleň, AB  -   1550 m2 hydroizolačný náter STELOXINE ARS     
3. Okresný úrad Košice I. 
Hviezdoslavova č.7  040 32 Košice            Zmluva o dielo č. 06/99 zo dňa 20.8.1999           Ing. Marta Laskovská - prednostka OÚ Košice I.           Ing. Milan Koneracký -   vedúci invest.oddelenia Objekt MŠ Tatranská č.10, Košice-420 m2 hydroizolačná fólia   FATRAFOL
4.  APS Alkon s.r.o.
Zimná č.65 052 01 Spišská Nová Ves Zmluva o dielo č.1/140/99 zo dňa 11.6.1999 Ing. Vladimír Mižík- zastúpený Ing. Peter Zahuranec - oprávnená osoba k jednaniu vecnom a technickom plnení Objekt- telocvičňa SOU O v Spišskej Novej Vsi- 1200 m2 hydroizolačnej fólie        FATRAFOL
5.  Okresný úrad Košice II.
Popradská č.74 040 11 Košice Zmluva o dielo zo dňa 12.11.1999          Ing. Ladislav Hermann- prednosta OÚ Košice II. Ing. Ján Hadžega - osoba oprávnená jednať vo veciach technických - tel.č. 6429572          Objekt - Materská škola Za priekopou  57,Košice - Myslava - 1176 m2 hydroizolačná   fólia FATRAFOL

1998

- FRO - Šaca  + spády a zateplenie                  800 m2   stereofill
- SBD - Vranov n/T.  + spády a zateplenie    1.100 m2   alkorplán
- SBD - Prešov                                                      600 m2   alkorplán

- SBD - Vranov n/T.                                               800 m2   mäkké krytiny
- SBD - Hanušovce                                              400 m2   mäkké krytiny
- FRO - Šaca                                                         860 m2   mäkké krytiny
- Okresný úrad KE I.                                             600 m2   mäkké krytiny
- PBH - Košice                                                     560 m2   mäkké krytiny

1997

- AB - VSŽ Košice  + spády a zateplenie   900 m2       stereofill
- AB - oceliareň     VSŽ Košice                    600 m2       stereofill

- Zdrav. centrum Košice                                430 m2       stereofill
- MŠ Moldava nad Bodvou                            660 m2       stereofill
- ZŠ Jasov   + spády                                       980 m         alkorflex
- Polícia Sp. N. Ves                                         200 m2      alkorplán
- SBD Humenné                                           1.100 m2      alkorplán
- SBD Prešov                                                    350 m2      alkorflex
- AB VSŽ                                                         1.200 m2   mäkké krytiny
- VSŽ Košice                                                 1.000 m2   mäkké krytiny
- Školská správa                                          1.600 m2   mäkké krytiny
- SBD Vranov n/T.                                         1.200 m2   mäkké krytiny
- SBD Hanušovce                                         2.400 m2   mäkké krytiny
- Magica - Košice                                         2.800 m2   mäkké krytiny

1996

- Byty VSŽ Košice                                         2.600 m2       stereofill
- Polícia Košice                                               780 m2       stereofill
- Byty VSŽ Košice                                           460 m2        stereofill
- Byty VSŽ Košice                                           400 m2        stereofill
- PD Smižany                                               2.400 m2       stereofill
- Byty VSŽ Košice                                       2.400 m2  mäkké krytiny
- PD Smižany                                              1.100 m2  mäkké krytiny
- SBD Vranov n/T.                                          800 m2  mäkké krytiny
- VSŽ - Košice                                               600 m2  mäkké krytiny
- Magica Košice                                         3.600 m2  mäkké krytiny

1995

- Stredná škola zrakovo postihnutej mládeže Levoča              2.028 m2       stereofill
- OA Watsonova ul. - Košice                      8.140 m2        stereofill
- DD Spišský Štiavnik                                      360 m2        stereofill
- OA Polárna ul. Košice                               1.200 m2       stereofill
- SPŠ stav. a geodet. Košice                        400 m2        stereofill
- SBD III. KE                                                  3.600 m2      mäkké krytiny
- školská správa                                          1.800 m2      mäkké krytiny
- Byty VSŽ                                                      1.200 m2      mäkké krytiny